S.Jabłoński Snopki 50x60

Sławomir Jabłoński – malarstwo.