M.Krzyszkowski Lipnica Kościółek 23x32

Mirosław Krzyszkowski – malarstwo.